Nõelravist

 

Leiti nõelravi toimemehhanism
Kaljult alla kukkumine oli esimeseks lüliks sündmusteahelas, mis viis nõelravi toimemehhanismi avastamiseni.
See raviviis, mille puhul piisab vaid kehal asuvatesse teatud punktidesse pisikeste nõelte torkamisest, leiutati teadaolevalt juba 5000 a tagasi Hiinas. Laialt levinud on ta meiegi ajal, seda eriti idamaades, ent lääneriikides kutsus ta kuni viimase ajani esile üsna skeptilist suhtumist. Lääne inimese umbusku põhjustas see, et ei teatud, kuidas see ravimeetod toimib, so millised füsioloogilised muutused leiavad organismis nõelravi toimel aset. Oletati, et selle ravivõtte tulemusel toimuva tervenemise võib kirjutada ravija sisenduse või ravitava isiku enesesisenduse arvele.
Lõuna-Korea füsioloog Tšan Hi Tšo'l õnnestus juhuslikult selle nähtuse olemus aga eelmisel aastal kindlaks teha.
Tšan Hi Tšo polnud nõelravihuviline või -pooldaja, see-eest aga innukas mägironija. Kord mägedes ronides kukkus ta kaljult alla ning kahjustas selga. Füsioloog käis ühe arsti juurest teise juurde, kuid seljavalu ei tahtnud üle minna. Viimaks sattus ta nõelraviterapeudi juurde ning väljus selle kabinetist 15 min hiljem terve mehena!
Imena paistev tervenemine sundis korealast lähemalt huvituma akupunktuurist.
Nõelravi toimimisviisi väljaselgitamisel kasutas Tšan Hi Tšo tuumamagneetilise resonantsi meetodit, mis võimaldab tomograafi ekraanil näha inimese aktiivsemalt töötavaid ajupiirkondi - viimastes on verevool intensiivsem. Korea füsioloogi eestvõttel jälgitigi tomograafi vahendusel, millised muudatused leiavad aset inimese ajus nõelraviseansi ajal.
Selgus huvitavaid tõsiasju. Kui nõelad pandi näit kehapunktidesse, mis mõeldud silmade raviks (asub labajalal), siis aktiviseerus ajus nägemise eest vastutav piirkond. Sealjuures nägi aju reageering samasugune, nagu vaadelnuks inimene vilkuvaid lambikesi.
Kuulmist parandavad punktid asuvad vasakul jalal ning vasakul randmel. Kõnealustest katsetest selgus, et kui sinna paigutada ravinõelad, aktiviseerub omakorda kuulmisega tegelev ajupiirkond. Sealjuures on mõju sarnane nagu muusikakuulamisel.
Õnnekombel toimunud kokkulangemiseks neid nähtusi nimetada ei saa - kui nõelad paigutati õigest punktist veidikenegi kõrvale, siis ei reageerinud aju sellele üldse.
Tšan Hi Tšo teatas, et jätkab oma sellealaseid katseid edaspidigi. Korea füsioloogi meelest selgus ülaltoodu tuklemusena see, et nõelravi tervendab inimesi küll aju mõjutamise kaudu, kuid et see mõjutamine ei käi mitte ajuloputuse kujul, vaid täiesti tõsiseltvõetaval, füsioloogilisel tasandil.
Vene teadusajakirja Nauka i Zizn põhjal TÕNU KALVET